I ett affärsklimat där rekrytering blir svårare och att få behålla sina medarbetare likaså är det ett måste att försöka jobba aktivt med vilken upplevelse ens medarbetare har. Med upplevelse menar jag den kommunikation och andra interaktioner som en anställd har med...